Veel gestelde vragen

Aanmelden

Een PV installatie moet altijd worden aangemeld bij de netbeheerder. Er zijn in Nederland verschillende netbeheerders, zoals Liander, Tennet, Stedin en Enexis. Om het netwerk goed te laten functioneren moeten de netbeheerders goed zicht hebben op de energie die wordt geleverd op hun netwerk. Het aanmelden van je zonnepanelen gaat via de website energieleveren.nl. RKV Cleantech doet dit natuurlijk voor u. Daarvoor hebben wij uw adresgegevens, de laatste zes tekens van uw energiemeter, de contactgegevens, uw e-mailadres en gegevens over het systeem nodig. Middels www.energieleveren.nl wordt uw systeem aangemeld.

Aansluiten

Een PV installatie moet uiteindelijk aangesloten worden op de meterkast. Dat gebeurt altijd middels een aparte groep of groepen (bij meerfasige systemen). Daarnaast dient er conform de NEN1010 norm sprake te zijn van een mechanisch relais dat een PV systeem extra veilig dient te maken. Helaas zijn er nogal wat installateurs die zich niet aan deze normering houden. Dat maakt deze systemen onveilig.

Airco

Indien je het huis wil kunnen koelen in de zomer, dan kun je het huis koelen met een airco. Als het warm is schijnt er veel zon. De airco kan dan dus lopen op de stroom die wordt opgewekt. Daardoor kun je klimaatneutraal je huis koelen tegen lage kosten.

Afmetingen

Er zijn verschillende formaten zonnepanelen. De panelen kunnen variëren van 100×160 tot 120×200 cm.

Accu

Het plaatsen van een accu bij het PV systeem is bij onze systemen altijd mogelijk. Een accu overbrugt dan de nachtperiode als de zon niet schijnt. Je hoeft dan overdag niet je surplus aan energie niet terug te leveren. Door de stroom op te slaan heb je je zelf geproduceerde stroom ook in de nacht beschikbaar. Pas als de methodiek van saldering ophoudt, wordt dit een aantrekkelijke optie. Bij onze systemen is het toevoegen van accutechniek zeer eenvoudig.

Ampère

In de natuurkunde is Ampère de eenheid van elektrische stroomsterkte. Een zonnepaneel levert ongeveer 1 Ampère en 30 Volt aan spanning

App

Middels een app kunt u op uw computer, tablet of smartphone realtime informatie puntsgewijs inzien over de prestaties van de gehele PV installatie en zelfs de prestaties per paneel. De app kan zelfs info leveren over uw gebruik van stroom door de energieleverancier en uw terug leveringen naar de energieleverancier. Hierdoor bent u niet alleen afhankelijk van de informatie van uw energieleverancier.

Berekenen

Voordat een zonnepanelensysteem wordt geïnstalleerd is het verstandig om eerst een berekening te maken hoeveel panelen er nodig zijn om een vermogen op te wekken dat jaarlijks in uw huishouden wordt verbruikt. Meer opwekken dan het verbruik is niet interessant omdat de vergoeding die wordt betaald door energiebedrijven relatief laag is met 4,5 tot 6 cent. Dat staat in schril contrast met de kosten van ongeveer 23 cent voor de levering van stroom door het energiebedrijf. Voor het berekenen wordt de tabel van Hespul gebruikt. Deze tabel geeft een zeer precieze indicatie van de instralingsintensiteit van de zon op de ligging van het zonnepaneel. De twee variabelen die de intensiteit bepalen zijn de hoek van het paneel in graden en de ligging (oost, zuid of west).

BTW

De BTW die je als particulier betaalt aan het installatiebedrijf kun je terugvragen bij de belastingdienst. Je dient dan aan drie voorwaarden te voldoen. Je hebt geen BTW nummer vanwege (oude) bedrijfsactiviteiten, de panelen liggen op het dak en vormen niet een onderdeel van het dak (zoals bij “indak systemen”) en op de PV-factuur staat dezelfde naam als op de facturen van de energieleverancier. Bij de belastingdienst meld je je aan als ondernemer en dat je gebruik wil maken van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Dit maakt mogelijk dat je slechts één BTW-aangifte hoeft te doen om de BTW terug te kunnen ontvangen. Uiteraard helpen wij u bij het doen van deze BTW teruggave.

Check

Om er achter te komen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen kun je de site zonatlas gebruiken. Op www.zonatlas.nl kun je door je postcode en huisnummer in te vullen checken wat de zonpotentie op jouw dak is.

Clean Profit

Door te investeren in zonnepanelen lever jij een belangrijke bijdrage aan de CO2 reductie. In het akkoord van Parijs (en het Nederlandse klimaatakkoord) is er immers afgesproken dat de uitstoot van CO2 met 49% gereduceerd moet worden. Alleen zo kan de temperatuurstijging gerealiseerd worden. Maar het fijne is dat je met jouw PV-installatie ook geld bespaart. Na ongeveer 6 jaar heb je de zonnepanelen terugverdient omdat je minder hoeft te betalen aan je energiebedrijf. Daarna ga je elk jaar verdienen. Voor een gemiddeld systeem van RKV Cleantech gaat dat al snel over tienduizenden euro’s over de gehele levensduur van de zonnepanelen.

Dak

Zonnepanelen kunnen op meerdere soorten daken geplaatst worden. Op platte daken met bitumen of epdm worden de panelen geplaatst in een aluminium frame dat met ballast op zijn plek blijft. Als er reden is om aan te nemen dat de dakconstructie het gewicht niet kan dragen vragen wij altijd een berekening op dat door een gerenommeerd ingenieursbedrijf wordt gemaakt. Bij schuine daken is de ligging van het dak erg belangrijk. De panelen kunnen voldoende produceren met een ligging van Oost via Zuid naar West. Panelen naar het noorden gericht leveren vrijwel geen energie. Als de panelen indak worden geplaatst kan de BTW niet teruggevraagd worden.

Dakkapel

Als u een dakkapel heeft met een plat dak kunnen er panelen geplaatst worden als het oppervlakte van de dakkapel dat toe laat.

Degeneratie

Zonnepanelen kunnen relatief snel verminderen in opbrengst als de panelen niet geaard zijn. Bij seriële systemen is dat vooral het geval. De panelen aan het eind van de string (serie) hebben relatief veel te lijden. Bij het parallelle systeem met micro-omvormers dat wij altijd gebruiken is deze degradatie niet aan de orde. Alle systemen worden door ons van aarding voorzien.

Doe het zelf

Als je elektrotechnisch onderlegd bent kun je panelen eventueel zelf plaatsen. Het vergt echter wel veel inhoudelijke kennis om een systeem technisch correct aan te leggen. Indien er na aanleg een brand zou ontstaan waarbij er sprake is van (grote) schade, zal de verzekeraar niet uitkeren indien er niet conform de formele vereisten is geïnstalleerd. Daarom is het toch verstandig om een ervaren bedrijf de klus te laten doen. Ook omdat de inkoop door een installatiebedrijf veel goedkoper is.

Financieren

De aanschaf van zonnepanelen is een grote uitgave in één keer. Als je het geld niet zelf beschikbaar hebt hebben veel banken een financieringsoplossing. Ook heeft de overheid een financieringsmogelijkheid gerealiseerd via het Nationaal Warmtefonds. Ook met een financiering is het plaatsen van zonnepanelen voordelig. De terugverdientijd neemt dan wel wat toe.

Flexibel

De meeste PV-systemen zijn niet flexibel. Dat komt omdat er vaak sprake is van stringsystemen. Dit zijn systemen die een hoge gelijkspanning brengen naar één omvormer die binnen het huis of pand geplaatst is. Deze omvormer past precies bij het aantal panelen dat geplaatst is. Mocht je meer panelen willen laten plaatsen dan dien je ook weer een nieuwe omvormer aan te schaffen. Of er een omvormer bij te plaatsen. Dat is niet flexibel.
Onze systemen zijn echter wel flexibel. Het bijplaatsen van een paar (of heel veel)  extra panelen is geen enkel probleem. Dat komt door het feit dat onze Enphase systemen parallel geschakeld zijn en werken met wisselspanning.

Forfait

Bij de BTW teruggave dient een deel van de betaalde BTW in mindering te worden gebracht. Dit is het forfait. De hoogte van deze vermindering is gerelateerd aan het vermogen dat de installatie opwekt. De forfaitbedragen liggen in de meeste gevallen tussen € 80,00 en € 200,00. Het forfaitbedrag krijg je bij de BTW terugbetaling door de belastingdienst dus niet terug.

Full Black

Dit is een type paneel dat vrijwel geheel egaal zwart is. Ook de aluminimum frames van deze panelen zijn zwart. Dat maakt dat deze panelen een mooi egaal zwart vlak vormen en daardoor esthetisch worden gevonden.

Garantie

Op onze installaties zijn verschillende garantie termijnen van toepassing. De omvormers die wij gebruiken hebben een garantie van 25 jaar. Dat is de langste termijn in de markt. Andere systemen hebben hooguit 12 jaar garantie. Wij werken alleen met veilige micro-omvormers van Enphase, die achter elk zonnepaneel geplaatst worden. Zonnepanelen kunnen verschillende garantietermijnen hebben. Dat hangt af van het merk en type. Er zijn panelen met 25 jaar garantie. De panelen die wij toepassen hebben minimaal een garantie termijn van 12 jaar. Het betreft altijd tier-1 (toprated compagnies) producenten.

 

Gevaarlijk

Sommige typen zonnepanelensystemen zijn ronduit gevaarlijk. Dit betreft altijd stringsystemen. Deze systemen hebben een omvormer in de woning of in het pand. Bij deze systemen is er altijd sprake van gelijkstroom in de woning. Gelijkstroom van slechts 10 panelen is al hoger dan 300 Volt met 1 ampère. Die spanning kan dodelijk zijn. Daarnaast kunnen er bij slechte koppelingen vlambogen ontstaan die vrijwel altijd verantwoordelijk zijn voor (dak) branden. Het type omvormer dat RKV Cleantech levert is een micro-omvormersysteem dat parallel wordt geïnstalleerd en opereert met een wisselspanning van 230 Volt. Als er sprake is van aanraken slaat de groep meteen uit, net zoals dat geldt voor alle elektrische toepassingen in huis. Superveilig dus!

 

Gewicht

Een gemiddeld zonnepaneel weegt 18 tot 22 kg. De onderconstructie op een schuin dak weegt ongeveer 1kg per m2. Voor platte daken geldt dat de frames geballasteerd worden. Deze ballast kan wel tot 20 kg per paneel bedragen. Dat betekent dat platte daken met meer gewicht moeten kunnen dragen. Overigens is dat standaard al het geval omdat een plat dak berekent met worden op sneeuwdruk.

Golfplaten

Ook op daken met golfplaten kunnen zonnepalen geplaatst worden. Bij bepaalde golfplaten is het tijdrovender om de panelen te plaatsen. Deze systemen zijn daardoor iets duurder. De belastbaarheid van een golfplaten dak wordt altijd eerst onderzocht.

Groepenkast

De meeste systemen die wij opleveren hebben één of meerdere groepen in de groepenkast. Het kan in bepaalde gevallen echter handiger zijn om elders in het huis een aparte groepenkast te plaatsen. Dit wordt meestal gedaan als er in de meterkast onvoldoende ruimte is voor het bijplaatsen van een extra groepenkast. Dat heeft geen negatieve gevolgen voor de effectiviteit van de installatie.

Hagel

Hagel kan zonnepanelen beschadigen. Dan betreft het echter een zeer zware hagel. Zonnepanelen worden getest op het kunnen weerstaan van hagelstenen met een diameter van 25 millimeter die het paneel treffen met een snelheid van 80 km per uur. Dit staat gelijk aan een hevige hagelstorm. Hagelschade wordt op de meeste opstalverzekeringen vergoed als er sprake is van zichtbare schade. Schade van panelen met microscheurtjes in de cellen wordt sinds 2016 niet meer vergoed. Wij raden je aan om je ervan te vergewissen of de schade aan zonnepanelen gedekt is op de opstalverzekering bij je verzekeringsmaatschappij.

Hoek

De hoek van het paneel is zeer relevant voor de opbrengst van het paneel. De ideale hoek bedraagt 30 tot 40 graden. Ligt het paneel steiler of minder steil dan neemt de opbrengst beperkt af. Panelen kunnen ook op 0 (plat) of 90 (muur) graden liggen. Dan is de opbrengst 87% respectievelijk 71 % van de optimale opbrengst.

Huren

Er zijn aanbieders die de systemen die zij aanbieden leasen. Het voordeel daarvan is dat je geen investering hoeft te doen in één keer. Het voordeel is daardoor echter ook veel kleiner.

In de tuin

In sommige situaties kan het zijn dat er geen plaats is voor panelen op een dak. Bijvoorbeeld bij een huis met een rieten dak. Dan kan er een installatie in de tuin geplaatst worden op een specifiek daarvoor ontworpen frame. Als je slim beplant kan dat ook esthetisch zijn.

Installeren

Het plaatsen van een zonnepanelen of PV-systeem vergt veel kennis. Je kunt het installeren daarom beter overlaten aan een bedrijf dat veel ervaring heeft en dat conform de geldende NEN normen plaatst.

Jaaropbrengst

Een zonnepanelen installatie moet zo ontworpen worden dat deze een vermogen opwerkt dat overeenkomt met de jaarconsumptie. Daar moet de fysieke situatie dan wel mogelijkheid voor bieden. In een ééngezinswoning wordt gemiddeld ongeveer 3000 KWh (of 3 MWh) per jaar verbruikt. Dat vergt ongeveer 10 zonnepanelen. Met 30 panelen wek je dus ongeveer 9 MWh per jaar op.

 

Jacuzzi

Het is heerlijk om in je tuin een jacuzzi te kunnen gebruiken. Houd er echter rekening mee dat een jacuzzi erg veel vermogen vergt. Met zonnepanelen kun je de kosten binnen de perken houden evenals de klimaatvoetafdruk die anders vrij fors is.

Kabel

Wij werken met neopreenkabel van hoge kwaliteit. Als de lengte binnen de 25 meter blijft, werken wij met 2,5 mm2 kabel. Is de afstand die overbrugd moet worden tussen panelen en meterkast groter dan werken wij met 4 mm2 kabel. Moet de kabel door de grond worden gelegd, dan werken wij met de voorgeschreven YMvK kabel. Voor alle kabels geldt dat zij drie-aderig zijn bij een éénfase systeem of vijf-aderig bij een driefase systeem.

Kopen

Zonnepanelen zijn in de laatste 10 jaar ongeveer gehalveerd in prijs. De opbrengsten per paneel zijn inmiddels bijna verdubbeld. Deze enorme verbetering valt nu echter niet meer te verwachten. De panelentechniek stabiliseert nu met maximaal 400 WP per paneel van een standaard grootte. Op dit moment kun je nog salderen. Daarom kun je vooral nu heel effectief investeren in een PV Systeem.

Kosten

De kosten van een paneel liggen op ongeveer € 130,00 per paneel. Omvormen van de gelijkspanning naar wisselspanning ligt op ongeveer € 1.200,00 voor tien zonnepanelen. Daarnaast moet je rekening houden met bevestigingsmateriaal en installatietechniek. Voor tien panelen kun je ongeveer uitgaan van € 2.000,00. Maar vraag een offerte aan dan weet je precies wat een topinstallatie moet kosten.

Landscape

Staat voor de wijze van ophangen van een zonnepaneel. Dat kan horizontaal en verticaal. Bij een horizontale opstelling spreken we van landscape en bij een verticale opstelling spreken we over een portrait opstelling. Deze twee methoden door elkaar gebruiken gebeurd regelmatig door installatiebedrijven. Wij doen dat echter niet omdat dat nooit esthetisch is.

Lening

Het aangaan van een lening voor een PV installatie kan zeker lucratief zijn. Voor een particulier is het investeren in een installatie een grote uitgave. Veel gemeenten hebben daarom lening regelingen. Dat verschilt per gemeenten. Dan kun je zonder investeren met eigen geld toch een installatie realiseren. Als de voorwaarden van de financiering redelijk zijn is een installatie altijd rendabel. De terugverdientijd wordt door de rente die betaald moet worden iets langer.

Ligging

De ligging van een zonnepaneel t.o.v. de zon is erg belangrijk. De zon komt in het oosten op en gaat in het westen onder. De zon maakt een beweging via het zuiden. Panelen richting het noorden leggen heeft daarom geen zin. De oriëntatie van de panelen mag dus van oost naar zuid tot west zijn. Hoe meer richting het zuiden des te hoger de opbrengst per paneel. In de tabel van Hespul kan afgelezen worden wat de opbrengstverwachting is. De dakhelling speelt daarbij ook een belangrijke rol. Bij 35 graden is er sprake van de meest optimale opbrengst.

 

Leasen

Sommige aanbieders bieden zonnepanelen aan middels een leaseoplossing. Dat doen wij niet. Het rendement bij leasen is nogal wat lager dan in een reguliere situatie door de relatief hoge kosten van de leasecontracten. Een lening nemen via de gemeente is een veel betere oplossing.

Levensduur

Bij een PV installatie is de levensduur erg belangrijk. Eerst dien je de kosten van de installatie terug te verdienen. Dat lukt meestal in ongeveer 6 a 7 jaar. Daarna ga je dan dus verdienen aan je installatie en wordt de installatie rendabel. Maar als de technische levensduur kort is zal het profiteren ook kort duren. Hier spelen twee zaken een grote rol. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de zonnepanelen een goede levensduur hebben. Dat is meestal 12 jaar maar panelen met een levensduur (en dus ook garantie) van 25 jaar. Daarnaast is/zijn de omvormer(s) van groot belang. Stringomvormers hebben een relatief korte levensduur van minder dan tien jaar. De omvormers van Enphase waar wij mee werken hebben een garantietermijn van 25 jaar en een technische levensduur die nog langer is. Met dit type installaties verdien je veel meer terug dan met de stringinstallaties. Het rendement ligt dus ook veel hoger. Daarom adviseren wij altijd om een parallel systeem en geen serieel systeem. Door onderhoud te laten leveren op de installatie kun je de levensduur verlengen.

Micro’s

Micro omvormers zijn omvormers die parallel geschakeld worden en dus niet serieel. Deze omvormertechniek is superveilig omdat het systeem werkt met wisselspanning. Deze omvormers worden achter elk paneel geplaatst. De opbrengst van micro omvormers ligt hoger dan van seriële systemen. Bij micro-installaties is uitbreiding eenvoudig te realiseren. Dat kan bij seriële systemen niet. De omvormer die in huis geplaatst wordt mag niet ondergedimensioneerd worden. Dat betekent dat de omvormer geen grotere omvormcapaciteit mag hebben dan de zonnepanelen leveren. Bij het eventueel uitbreiden van het systeem is er daarom sprake van een investering in een nieuwe omvormer. Bij micro-omvormers is het bijplaatsen van accutechniek zeer eenvoudig. Als de saldering ophoud te bestaan is dat een bijzondere kwaliteit. Omdat door accutechniek de nachten kunnen worden overbrugd. Micro-omvormers hebben een lange levensduur van minimaal 25 jaar. Micro’s maken ook geen geluid. Dat doet een stringomvormer binnen wel. Tevens heeft dit type omvormer een groot elektromagnetisch veld. Soms hebben mensen daar last van. Met micro’s is het mogelijk om een off-gridsysteem te realiseren.

Monteur

Om een PV installatie deugdelijk te installeren moeten de monteurs gecertificeerd zijn. In de meterkast dient er gewerkt te worden conform de NEN 1010. Veel installateurs houden zich daar niet aan. Het montagemateriaal dient van topkwaliteit te zijn. RKV Cleantech werkt met die topkwaliteit en wij hebben een degelijke elektrotechnische opleidingsachtergrond. Omdat wij werken met micro-omvormers van Enphase is de installatie veilig voor u als klant maar ook voor onze monteurs. Werken met wisselstroom is immers altijd veiliger dan werken met hoge gelijkspanning.

Meterkast

In de meterkast komt alle techniek bij elkaar. Bij oude meterkasten realiseren wij alle aanpassingen om het systeem veilig in bedrijf te kunnen nemen. Wij werken altijd met een mechanisch relais zoals de normen dat voorschrijven. De installatie is altijd via een geaarde groep aan en uit te zetten. Eventueel is een off-grid installatie te realiseren. Vanuit de meterkast is eventuele accutechniek gemakkelijk toe te voegen.

Montage

Het montagemateriaal dat wij gebruiken voldoet aan twee vereisten. Het is esthetisch en het is oersterk. De Nederlandse fabrikant Esdec levert de top montagesystemen waar wij mee werken. Dat geld voor pannendaken maar ook voor platte daken met bitumen of EPDM. De levensduur van dit materiaal wordt 20 jaar gegarandeerd. Bij oude pannendaken moet u als klant er rekening mee houden dat er een aantal pannen sneuvelen bij de montage van de panelen. Dit is moeilijk te voorkomen. Daarom dient u altijd minimaal 10 extra dakpannen beschikbaar te hebben. Het is mogelijk om indak systemen te plaatsen. Wij raden dit echter af vanwege veiligheid en omdat de BTW dan niet terug te vorderen is.

NEN Norm

De overheid heeft eisen gesteld aan installaties middels de NEN normen. Wij werken conform die normen. Er zijn nogal wat installateurs die deze normen niet hanteren. Daardoor kan bij brand de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaan omdat er niet conform de vereisten is gewerkt.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw is het voordeel dat er tijdens de bouw rekening gehouden kan worden met de plaatsing van zonnepanelen. Zorg daarom voor het tijdig inschakelen van RKV Cleantech om ervoor te zorgen dat de plaatsing van de kabels en de inrichting van de meterkast soepel kan verlopen.

Omvormer

Omvormers zijn het belangrijkste onderdeel van een PV-systeem. Het is het brein en het hart van de installatie. De omvormer zet gelijkspanning om in wisselspanning die te gebruiken is in uw huis. Er zijn twee typen omvormers. Seriële omvormers en micro-omvormers.
Bij de seriële omvormers wordt er hoge gelijkspanning binnen de woning omgezet in wisselstroom. De seriële omvormer maakt geluid (zoemen of piepen), vraagt om een ruime plek in de woning en heeft een groot elektromagnetisch veld (straling). Daarnaast hebben deze omvormers een korte levensduur van maximaal 10 jaar. Als er sprake is van V-rise in het net, schakelen deze omvormers als eerste uit. Dan hebt u dus geen opbrengst van uw systeem. Deze systemen zijn niet op te schalen. Er dient dan altijd een nieuwe omvormer geplaatst te worden.
Micro-omvormers worden geplaatst achter de zonnepanelen op het dak. Zij hebben de hoogste opbrengst, ook bij eventuele schaduw. Er is geen sprake van geluid en ook niet van elektromagnetische velden in de woning. Micro’s hebben een extreem lange levensduur en een garantie van 25 jaar. Bij V-rise schakelen deze omvormers als laatste uit. Micro-systemen zijn op te schalen.

Opbrengst

Omvormers zijn het belangrijkste onderdeel van een PV-systeem. Het is het brein en het hart van de installatie. De omvormer zet gelijkspanning om in wisselspanning die te gebruiken is in uw huis. Er zijn twee typen omvormers. Seriële omvormers en micro-omvormers.
Bij de seriële omvormers wordt er hoge gelijkspanning binnen de woning omgezet in wisselstroom. De seriële omvormer maakt geluid (zoemen of piepen), vraagt om een ruime plek in de woning en heeft een groot elektromagnetisch veld (straling). Daarnaast hebben deze omvormers een korte levensduur van maximaal 10 jaar. Als er sprake is van V-rise in het net, schakelen deze omvormers als eerste uit. Dan hebt u dus geen opbrengst van uw systeem. Deze systemen zijn niet op te schalen. Er dient dan altijd een nieuwe omvormer geplaatst te worden.

De ligging van zonnepanelen bepaalt de opbrengst van de panelen. Daarnaast zijn de types omvormers cruciaal voor de opbrengst. Micro-omvormers leveren de hoogste rendementen. De opbrengst van het systeem dient aan te sluiten bij het verbruik van het huishouden. Omdat de hogere opbrengst in KWh boven het verbruik relatief weinig oplevert. Door de salderingsregeling is de opbrengst gelijk aan de kosten per KWh. Dat levert een uitstekend rendement.
Er zijn verschillende typen zonnepalen. Mono versus Poly kristallijne panelen, zwarte of met white sheet. De opbrengsten van moderne panelen liggen nu rond de 350 Watt Piek (WP) of hoger. Esthetische zwarte panelen leveren minder op dan de white sheet panelen. De ligging bepaald voor welk paneel er gekozen wordt.

Off Grid

Omvormers zijn het belangrijkste onderdeel van een PV-systeem. Het is het brein en het hart van de installatie. De omvormer zet gelijkspanning om in wisselspanning die te gebruiken is in uw huis. Er zijn twee typen omvormers. Seriële omvormers en micro-omvormers.
Bij de seriële omvormers wordt er hoge gelijkspanning binnen de woning omgezet in wisselstroom. De seriële omvormer maakt geluid (zoemen of piepen), vraagt om een ruime plek in de woning en heeft een groot elektromagnetisch veld (straling). Daarnaast hebben deze omvormers een korte levensduur van maximaal 10 jaar. Als er sprake is van V-rise in het net, schakelen deze omvormers als eerste uit. Dan hebt u dus geen opbrengst van uw systeem. Deze systemen zijn niet op te schalen. Er dient dan altijd een nieuwe omvormer geplaatst te worden.

De ligging van zonnepanelen bepaalt de opbrengst van de panelen. Daarnaast zijn de types omvormers cruciaal voor de opbrengst. Micro-omvormers leveren de hoogste rendementen. De opbrengst van het systeem dient aan te sluiten bij het verbruik van het huishouden. Omdat de hogere opbrengst in KWh boven het verbruik relatief weinig oplevert. Door de salderingsregeling is de opbrengst gelijk aan de kosten per KWh. Dat levert een uitstekend rendement.

Onderhoud

Het is verstandig om eens in de drie jaar de installatie te laten checken om de levensduur te vergroten. Zonnepanelen dienen één keer per jaar gereinigd te worden met gedemineraliseerd water. Dat kunt u zelf doen, maar ook laten doen door ons. Wij kijken dan de bekabeling na en checken de werking in de meterkast.

Rendement

Het totaalrendement van de installatie ligt aan de levensduur van de installatie. Eerst dient de installatie terugverdient te worden. Dit duurt over het algemeen 6 tot 7 jaar. Daarna start de verdienperiode. Hoe langer de installatie daarna levert des te hoger is het rendement van de installatie. Bij onze installaties is er sprake va een lange levensduur (25 jaar van de omvormers). Het rendement is dan groot. De investering in de panelen is een zeer rationele beslissing met een relatief hoog rendement. Na 12 jaar kan er besloten worden om nieuwe panelen te plaatsen om het rendement op niveau te houden.

Recyclen

Zonnepanelen zijn vervaardigd van aluminium lijsten en van silicium cellen. Deze elementen zijn goed recyclebaar. Het aluminium montagemateriaal is ook zeer goed te recyclen. Zonnepanelen dragen bij aan de milieuopgave waar de wereld zich voor geplaatst weet. Het is dan toch ook wel heel mooi dat het ook nog een prachtig rendement kan leveren.

Registreren

Bij het realiseren van een installatie dient deze aangemeld te worden bij de netwerkbeheerder. Via www.energieleveren.nl dient de installatie aangemeld worden. De netwerkbeheerder is immers verantwoordelijk voor het goed functioneren van het netwerk. Daarom moet de netwerkbeheerder op de hoogte te zijn van nieuwe leveranciers die het net gaan belasten met stroomleveringen.

Salderen

In een jaar verbruikt u stroom en levert u stroom terug. De salderingsregeling draagt er zorg voor dat u voor de KWh die u levert aan het net evenveel opbrengt als u betalen moet aan het energiebedrijf. Deze regeling wordt in 10 jaar afgebouwd vanaf 2021.

Schoonmaken

Maak de panelen eens per jaar met gedemineraliseerd water schoon. Zo kunnen de panelen goed stroom blijven opwekken.

Schaduw

Als panelen in de schaduw liggen zullen ze veel minder opbrengen. Dat geldt met name voor seriële systemen. Daar geldt voor dat het slechts opbrengende paneel de totaalopbrengst bepaald. Bij micro-systemen is dat niet het geval. Dan levert alleen het ene paneel dat in de schaduw ligt minder stroom. De rest van de panelen presteren dan optimaal.

Slimme meter

De meeste woningen hebben inmiddels een slimme meter. Deze meters kunnen terug levering van een PV-systeem over het algemeen aan. Daarnaast hebben deze de mogelijkheid om hoog en laag te splitsen. Het verbruik kan door de energieleverancier op afstand afgelezen worden.

Subsidie

De Rijksoverheid had vroeger subsidieregelingen voor burgers die gingen investeren in een PV-installatie. De prijzen zijn zo ver gedaald dat de overheid het niet meer noodzakelijk acht om subsidie beschikbaar te stellen. Er is alleen nog sprake van de BTW-regeling. Middels deze regeling ontvangt u de BTW exclusief het forfaitbedrag terug van de belastingdienst.

Terug leveren

De huidige situatie is dat de opgewekte KWh terug geleverd mogen worden aan de energieleverancier. Deze betaalt, zolang de salderingsregeling geldt, dezelfde prijs per KWh die u betaalt.

Uitbreiden

PV-systemen zijn uit te breiden met meer panelen. Bij micro’s gaat dat zeer eenvoudig. Bij seriële systemen moet de omvormer vervangen worden. Dat betekent  kapitaalverlies.

Ultra Black

Dit betreft een totaal zwart paneel zonder zilveren lijnen. Het is een zeer mooi paneel maar met als nadeel dat de opbrengst per paneel een stuk lager ligt.

Watt Piek (WP)

Is het vermogen dat één paneel kan leveren. Moderne panelen leveren 350 WP of meer.

Wassen

Panelen moeten eens in het jaar gewassen worden met gedemineraliseerd water. Door de panelen schoon te maken verleng je de levensduur en leveren de panelen het optimale rendement.

Waarde huis

Met een zonnepaneleninstallatie wordt uw huis meer geld waard, tenzij het systeem niet esthetisch geplaatst is. Mocht dat het geval zijn kan uw woning daardoor in waarde dalen.

Wind

Bij het plaatsen van een systeem wordt er een berekening gemaakt om er zeker van te zijn dat het systeem de windbelasting aan kan. Deze berekening wordt gemaakt met programmatuur van de leverancier (Esdec) van het montagemateriaal.

WP en KWh

Een paneel levert een bepaald vermogen dat middels een gestandaardiseerde methode wordt vastgesteld. Om te berekenen hoeveel KWh een paneel zal gaan leveren zijn er een aantal variabelen van belang. De Watt Piek, de factor voor Nederland (Nederlandse lichtintensiteit), de ligging (Oost, zuid, west) en de hellingshoek van het paneel. De berekening is dan WP x 0,9 x liggings- en hoekpercentage. Dit liggings- en hoek percentage ligt tussen de 80 en 100 procent.

Zinvol

Heeft het zin om te investeren in zonnepanelen? Dat ligt aan de ligging van de woning. Is het mogelijk om op het oosten, zuiden of westen panelen te plaatsen dan verdient u de installatie altijd terug. Meestal in 6 jaar. Daarna gaat u elk jaar weer geld verdienen. Het is daardoor vrijwel altijd zinvol.

error: Content is protected !!